Indsprøjtningsdyser

Vedligehold af insprøjtningsdyser

Hvad kan Bardahl Prof Cleaner gøre for mig?

Indsprøjtningssystemer er sårbare overfor forurening af vand, snavs og diverse aflejringer. Et urent system vil ikke effektivt levere brændstof til motoren - dette vil forårsage ujævn tomgang, forringet ydeevne og dårligere brændstoføkonomi.

En rens med Bardahl Prof Cleaner giver følgende forbedringer, uden at skille motoren ad:

 

  • Renser og beskytter hele indsprøjtningssystemet (dyser, ventiler, pumper, forbrændingskamre).
  • Forbedrer acceleration, motorydelse og kold start.
  • Giver bedre brændstoføkonomi og renere for brænding.
  • Forebygger og løsner diverse belægninger, GOM* m.m.
  • Reducerer brændstofforbrug.
  • Reducere motor– og dyse støj på grund af stor, smørende effekt.
  • Reducerer skadelige udstødningsgasser og forurening på grund af renere forbrænding.

 

*GOM er en forkortelse af ”Granulat Omiophilic Ma-terial” og er nærmest blevet en fællesbetegnelse for alle de mikroskopiske rester, fra selve forbrændingen, som ikke ryger ud af udstødningssystemet under motorgangen. De sætter sig derimod i forbræn-dingskammer og på ventiler og er med til at give en dårligere motorgang i det lange løb. I forbindelse med den nye EU regel om minimum 10% biobrænd-stof inden for en årrække, vil vi se en gevinst der hedder mindre CO2 udslip, men selv den nye 2. generations bioethanol (lavet af hvede og raps) som blandes i brændstoffet giver mere uren forbrænding (mere GOM).